• 1478

افتتاحیه فروشگاه ایران زمین

مصرف کننده گرامی؛

با افتخار گالری ایران زمین به نمایندگی شرکت مهستان در تاریخ 1396/11/16 با حضور مدیران ارشد شرکت بوش ترکیه و ایران و همچنین مدیران ارشد شرکت مهستان افتتاح گر